Prateći trendove i interese klijenata, od 2020. godine smo odlučili ponuditi poseban paket usluga u potpunosti prilagođen digitalnom dobu. Kreirali smo paket „eBiro“ koji će znatno olakšati Vaše poslovanje, uštediti Vam vrijeme i novac i u najkraćem roku Vam dostaviti informacije veoma korisne pri donošenju poslovnih odluka.

Ukratko, sva poslovna dokumentacija, komunikacija sa državnim i finansijskim institucijama, poslovnim partnerima se obavlja elektronski i i dostupna je 24/7.

Paket podrazumijeva:

Paket „eBiro“ podrazumijeva potpunu kontrolu i uvid Vašeg knjigovodstvenog stanja u bilo kojem trenutku na bilo kojem mjestu. Pristupa se jedinstvenim korisničkim podacima i lozinkom koju dodjeljuje Agencija ili direktnim pristupom u eProgram.

eProgram

Uvid u realnom vremenu – u trenutku obrade. 24/7 mogućnost online pristupa eProgramu, uvida u knjigovodstvenu dokumentaciju, kartice kupaca i dobavljača, platne liste, kreiranje računa, predračuna i ispis fiskalnih izvještaja.

eUINO

Elektronsko podnošenje zahtjeva-uvjerenja, podnošenje PDV prijava, akciza i drugih izvještaja, priprema plaćanja poreznih i carinskih obaveza. Korisnik vrši uvid u zadnje obrađene podatke.

eBanka

Karika eBiro paketa – eBanka održava evidenciju domaćih i ino transakcija po principu dnevne ažurnosti. Mogućnost povezivanja transakcija sa KIF/KUF dokumentacijom, učitavanja zbirnih uplata i sl., a zadatak korisnika je da samo jednim klikom odobri transakciju.

ePorezna

Elektronsko podnošenje zahtjeva i uvjerenja, online dostava pojedinačnih i periodičnih izvještaja o doprinosima, porezima i naknadama. Po potrebi, možemo za Vas vršiti prijavu i odjavu radnika, te dostavu platnih listi radnicima.

Kako pristupiti paketu eBiro?

Jedino što Vam je potrebno je pristup internetu. Preko mobilnih uređaja, tableta i računara koji koriste Windows, Mac OS, IOS ili Android, možete pristupiti podacima, vršiti uvid, snimanje, štampanje ili dijeljenje putem drugih aplikacija.

Korisnik pristupa Aplikaciji sa korisničkim podacima koje dostavlja Agencija a koji se sastoje od korisničkog imena u obliku korisnik@eurobiro.ba i lozinke koji su jedinstveni za svakog korisnika. Aplikaciji se može pristupiti u svakom trenutku. Podaci se ažuriraju dnevno tako da korisnik pristupa zadnje obrađenim podacima. Dokumentacija dostavljena Agenciji se pohranjuje na tri lokacije, sa tri backup-a dnevno, tako da je mogućnost gubitka dokumentacije svedena na 0%. Dokumentacija dostavljena Agenciji se obrađuje u najkraćem roku (jedan radni dan).

Putem aplikacije za prezentaciju podataka možete izvršiti uvid u zadnje ažurirane podatke, prethodno spašene dokumente ili bilo koju drugu knjigovodstvenu dokumentaciju koja Vam je potrebna.

Mogućnost skeniranja putem drugih uređaja, drugih aplikacija za skeniranje je moguće kao i direktno skeniranje putem ove aplikacije. Također je moguće učitavanje drugih dokumenata i dostava Agenciji.

Transakcijsko poslovanje se vrši preko elektronskih sistema a podnošenje prijava za direktne i indirektne poreze preko online platformi. Izvještaje o izvršenom možete pratiti u aplikaciji.

Folderi u aplikaciji eBiro

 1. 1
  Poslovni partneri

  U folderu „poslovni partneri“ nalazi se dokument sa zadnjim ažuriranim podacima svih kupaca i dobavljača. Tu možete izvršiti uvid u trenutno stanje potraživanja po kupcima te zbirne podatke o fakturisanim i naplaćenim potraživanjima i obavezama. U podfolderu „analitika“ možete izvršiti uvid u karticu bilo kojeg poslovnog partnera. Ovo je pogotovo korisno kod naplate potraživanja i planiranja izvršenja obaveza. Ukoliko postoje poslovni partneri koji se javljaju i kao kupci i kao dobavljači, možete na jednostavan način utvriditi iznos za kompenzaciju.

 2. 2
  Stalna sredstva

  U folderu „stalna sredstva“ možete izvršiti uvid u trenutno stanje stalnih sredstava, njihovu nabavnu vrijednost, korisni vijek kroz stopu amortizacije, otpisanu vrijednost kao i trenutnu vrijednost stalnih sredstava. Stalna sredstva su grupisana po njihovim karakteristikama na građevinske objekte, vozila, opremu, namještaj i slično.

 3. 3
  Robno

  Folder „robno“ u zavisnosti od prirode Vašeg poslovanja, sadrži pregled robe ili proizvoda koje se nalaze na stanju i nekih bitnih elemenata koji bi Vam bili korisni u datom trenutku.

 4. 4
  Plate

  U folderu „plate“ možemo pristupiti zadnje ažuriranim podacima vezanim za uposlene. Podaci koji Vam mogu biti korisni iz ovog foldera su specifikacija plate, platna lista, pregled isplata toplog obroka i naknade za prevoz. Ukoliko želite pogledati koliko je uplaćeno doprinosa i poreza pojedinačno po radniku, to možete pogledati u MIP-u koji se također ovdje nalazi.

 5. 5
  IOS-i

  Na kraju poslovne godine, dostavljamo izvode otvorenih stavki za sve kupce i te dokumente možete preuzeti u folderu „IOS-i“ i tu možete izvršiti odabir IOS-a koji želite poslati kupcu na usaglašavanje međusobnih potraživanja i obaveza. Preporučuje se slanje izvoda otvorenih stavki svim kupcima jer se na taj način blagovremeno može ustanoviti eventualni nedostatak računa, pogrešno evidentirana uplata ili bilo koji razlog neusaglašenosti, a sa druge strane, ima pozitivan uticaj na naplatu potraživanja.

 6. 6
  Bilansi

  Omogućili smo Vam i folder „bilansi“ gdje možete pogledati sve predate finansijske izvještaje. Ovdje možete u svakom trenutku preuzeti podatke koji su potrebni za bankarsko poslovanje, učešće na tenderima ili koristiti kao podlogu za poslovno planiranje uz uvid u prethodno ostvareni poslovni rezultat, pregled sredstava i ostale informacije koje se dostavljaju nadležnim organima.

 7. 7
  Opća akta

  Folder „opća akta“ sadrži trajnu dokumentaciju a koja Vam je potrebna u redovnom poslovanju. Tu se nalaze rješenja, ID broj, PDV broj, statistika, neki bitni ugovori…

eBiro

Planiranje kompenzacija, pregovaranje, pregled potraživanja i obaveza i sve druge poslovne kombinacije za koje Vam je potrebna informacija o stanju kupaca i dobavljača nikada nije bila jednostavnija. Ne morate više zvati računovodstvo, čekati informacije… Jednostavno otvorite aplikaciju i folder koji Vas zanima.

U zavisnosti od prirode Vašeg poslovanja, može se ukloniti ili dodati neki drugi folder sa podacima koji Vam mogu biti korisni u bilo kojem trenutku, jer, mi smo tu zbog Vas i da Vama olakšamo poslovanje, a Vaše zadovoljstvo nam je na prvom mjestu i naša najbolja referenca.

  Kreirali smo paket „eBiro“ koji će znatno olakšati Vaše poslovanje, uštediti Vam vrijeme i novac i u najkraćem roku Vam dostaviti informacije veoma korisne pri donošenju poslovnih odluka. Paket podrazumijeva potpunu kontrolu i uvid Vašeg knjigovodstvenog stanja u bilo kojem trenutku na bilo kojem mjestu.

  ADRESA

  Hifzi Bjelevca 86, 71000 Sarajevo

  TELEFON

  +387 61 319 169

  EMAIL

  info@eurobiro.ba