RAČUNOVODSTVO MALOPRODAJE

Specifičnosti trgovačkih društava u BiH, sa aspekta računovodstvene funkcije, ogledaju se kroz proces prikupljanja, sređivanja, obrade i čuvanja podataka o ekonomskim aktivnostima i finansijskog izveštavanja o prinosnom imovinskom i finansijskom položaju preduzeća putem knjigovodstvene dokumentacije specifične za trgovačka društva.

Računovodstvo digitalnog doba

Agencija za računovodstvo i reviziju Euro-Biro d.o.o. Sarajevo vam predlaže korištenje računovodstva digitalnog doba gdje se, svi poslovni procesi koji se evidentiraju u računovodstvu, obavljaju elektronski uz pristup u realnom vremenu. Automatizovana računovodstvena funkcija pospješuje automatizaciju i ostalih poslovnih funkcija u organizaciji. Kreirali smo paket „eBiro“ koji će znatno olakšati Vaše poslovanje, uštediti Vam vrijeme i novac i u najkraćem roku Vam dostaviti informacije veoma korisne pri donošenju poslovnih odluka.

Paket podrazumijeva:

Paket „eBiro“ podrazumijeva potpunu kontrolu i uvid Vašeg knjigovodstvenog stanja u bilo kojem trenutku na bilo kojem mjestu. Pristupa se jedinstvenim korisničkim podacima i lozinkom koju dodjeljuje Agencija ili direktnim pristupom u eProgram.

eProgram

Uvid u realnom vremenu – u trenutku obrade. 24/7 mogućnost online pristupa eProgramu, uvida u knjigovodstvenu dokumentaciju, kartice kupaca i dobavljača, platne liste, kreiranje računa, predračuna i ispis fiskalnih izvještaja.

eUINO

Elektronsko podnošenje zahtjeva-uvjerenja, podnošenje PDV prijava, akciza i drugih izvještaja, priprema plaćanja poreznih i carinskih obaveza. Korisnik vrši uvid u zadnje obrađene podatke.

eBanka

Karika eBiro paketa – eBanka održava evidenciju domaćih i ino transakcija po principu dnevne ažurnosti. Mogućnost povezivanja transakcija sa KIF/KUF dokumentacijom, učitavanja zbirnih uplata i sl., a zadatak korisnika je da samo jednim klikom odobri transakciju.

ePorezna

Elektronsko podnošenje zahtjeva i uvjerenja, online dostava pojedinačnih i periodičnih izvještaja o doprinosima, porezima i naknadama. Po potrebi, možemo za Vas vršiti prijavu i odjavu radnika, te dostavu platnih listi radnicima.

Knjigovodstveni dokumenti

Knjigovodstveni dokument je svaki vjerodostojni dokument koji može biti podloga za evidentiranje poslovne promjene. U trgovini se najčešće javljaju sljedeći knjigovodstveni dokumenti:

 1. Narudžbenica

  Narudžbenica je knjigovodstvena isprava na temelju koje se obavlja narudžba dobara. Na njoj su naznačene vrsta i količina naručenog dobra.

 2. Primka/kalkulacija

  Primka/kalkulacija je knjigovodstvena isprava na temelju koje se roba od dobavljača zaprima na skladište veleprodaje ili u prodavaonicu maloprodaje.

 3. Predračun

  Predračun je vrsta računa koja se koristi za avansno plaćanje robe (plaćanje robe unaprijed) putem naloga na žiroračun. Ono je osnova za knjiženje danog predujma. Razlikuje se od računa zbog naglašenih rokova u kojima se on može realizirati. Prilikom dostave robe dobavljač je dužan ispostaviti konačan račun uzimajući u obzir koliki je iznos kupac platio po predračunu.

 4. Otpremnica

  Otpremnica je robni dokument koji prati robu u slučaju kada ona mijenja vlasnika (kupoprodaja). Nakon preuzimanja robe kupac je dužan količinski i kvalitativno provjeriti primljenu pošiljku, oslanjajući se na otpremnicu dobivenu uz robu, adresu prodavaonice te vrstu i ispravnost robe.

 5. Povratnica

  Povratnica je knjigovodstvena isprava pomoću koje kupac robe vraća dobavljaču robu ukoliko je ona neispravna (oštećena), ako narudžbenicom nije naručena (dobavljač šalje robu koju kupac nije naručio ili je poslao veću količinu u odnosu na naručenu količinu) te ako dogovoreni uvjeti nisu zadovoljeni (cijena, vrijeme isporuke…).

 6. Inventura

  Inventura je popis cjelokupne imovine i obveza društva radi usklađivanja sa stanjem u knjigama. Obavlja se jednom godišnje, a u većim poduzećima radi se jednom u mjesecu ili jednom tromjesečno te može biti redovna ili izvanredna.

 7. Zapisnik o kalu, rastepu, lomu i kvaru

  Zapisnik o kalu, rastepu, lomu i kvaru je knjigovodstvena isprava koju sastavlja komisija ili određena osoba nakon što je izvršila popis i utvrdila stanje nastalog kala (gubitak u težini mesa nakon njegove obrade), rastepa (npr. rasuto brašno, pokvarena hrana), loma (npr. plastika, staklo) ili kvara (npr. kvar električnih aparata). Na temelju ovog zapisnika knjiži se manjak koji može biti dopušteni (neoporeziv) ili prekomjerni (oporeziv).

  Kreirali smo paket „eBiro“ koji će znatno olakšati Vaše poslovanje, uštediti Vam vrijeme i novac i u najkraćem roku Vam dostaviti informacije veoma korisne pri donošenju poslovnih odluka. Paket podrazumijeva potpunu kontrolu i uvid Vašeg knjigovodstvenog stanja u bilo kojem trenutku na bilo kojem mjestu.

  ADRESA

  Hifzi Bjelevca 86, 71000 Sarajevo

  TELEFON

  +387 61 319 169

  EMAIL

  info@eurobiro.ba