RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE

Privredna društva koja se osnivaju kao proizvodna preduzeća u Sarajevu, pri samom osnivanju moraju biti pripremljena za nekoliko specifičnosti funkcije računovodstva u proizvodnji. Pored osnovnih principa računovodstva (tačnost, istinitost, pouzdanost, sveobuhvatnost, pravovremenost i pojedinačno iskazivanje poslovnih događaja, MRS) kao principa na kojima se temelji Zakon o računovodstvu i reviziji FbiH, posebnu pažnju treba posvetiti Međunarodnom računovodstvenom standardu 2 – Zalihe. Složenost računovodstva proizvodnje očituje se u potrebi da se poslovni proces evidentira količinski i vrijednosno, od sirovina, materijala, troškova rada, poluproizvoda, gotovih proizvoda.

Računovodstvo digitalnog doba

Agencija za računovodstvo i reviziju Euro-Biro d.o.o. Sarajevo vam predlaže korištenje računovodstva digitalnog doba gdje se, svi poslovni procesi koji se evidentiraju u računovodstvu, obavljaju elektronski uz pristup u realnom vremenu. Automatizovana računovodstvena funkcija pospješuje automatizaciju i ostalih poslovnih funkcija u organizaciji. Kreirali smo paket „eBiro“ koji će znatno olakšati Vaše poslovanje, uštediti Vam vrijeme i novac i u najkraćem roku Vam dostaviti informacije veoma korisne pri donošenju poslovnih odluka.

Paket podrazumijeva:

Paket „eBiro“ podrazumijeva potpunu kontrolu i uvid Vašeg knjigovodstvenog stanja u bilo kojem trenutku na bilo kojem mjestu. Pristupa se jedinstvenim korisničkim podacima i lozinkom koju dodjeljuje Agencija ili direktnim pristupom u eProgram.

eProgram

Uvid u realnom vremenu – u trenutku obrade. 24/7 mogućnost online pristupa eProgramu, uvida u knjigovodstvenu dokumentaciju, kartice kupaca i dobavljača, platne liste, kreiranje računa, predračuna i ispis fiskalnih izvještaja.

eUINO

Elektronsko podnošenje zahtjeva-uvjerenja, podnošenje PDV prijava, akciza i drugih izvještaja, priprema plaćanja poreznih i carinskih obaveza. Korisnik vrši uvid u zadnje obrađene podatke.

eBanka

Karika eBiro paketa – eBanka održava evidenciju domaćih i ino transakcija po principu dnevne ažurnosti. Mogućnost povezivanja transakcija sa KIF/KUF dokumentacijom, učitavanja zbirnih uplata i sl., a zadatak korisnika je da samo jednim klikom odobri transakciju.

ePorezna

Elektronsko podnošenje zahtjeva i uvjerenja, online dostava pojedinačnih i periodičnih izvještaja o doprinosima, porezima i naknadama. Po potrebi, možemo za Vas vršiti prijavu i odjavu radnika, te dostavu platnih listi radnicima.

  Kreirali smo paket „eBiro“ koji će znatno olakšati Vaše poslovanje, uštediti Vam vrijeme i novac i u najkraćem roku Vam dostaviti informacije veoma korisne pri donošenju poslovnih odluka. Paket podrazumijeva potpunu kontrolu i uvid Vašeg knjigovodstvenog stanja u bilo kojem trenutku na bilo kojem mjestu.

  ADRESA

  Hifzi Bjelevca 86, 71000 Sarajevo

  TELEFON

  +387 61 319 169

  EMAIL

  info@eurobiro.ba