RAČUNOVODSTVO ZA USLUŽNA DRUŠTVA

U ekonomiji i marketingu, usluge su sve one aktivnosti, pretežno neopipljivog karaktera, koje rezultiraju određenim koristima, odnosno koje rješavaju određeni problem korisnika, i koje je korisnik spreman direktno ili indirektno da plati. Sa aspekta računovodstva, evidentiranje poslovnih promjena uslužnih društava se vrši u skladu sa MRS i MSFI te ostalim zakonskim regulativama koje regulišu određenu poslovnu aktivnost.

Osobe koje se profesionalno bave vršenjem usluga vjerovatno nabolje znaju cijeniti svaki trenutak svog vremena. Izborom računovodstvenog paketa „eBiro“ uštedi se i do 95% vremena koje bi bilo potrebno izdvojiti kod izbora tradicionalnog računovodstva.

Računovodstvo digitalnog doba

Agencija za računovodstvo i reviziju Euro-Biro d.o.o. Sarajevo vam predlaže korištenje računovodstva digitalnog doba gdje se, svi poslovni procesi koji se evidentiraju u računovodstvu, obavljaju elektronski uz pristup u realnom vremenu. Automatizovana računovodstvena funkcija pospješuje automatizaciju i ostalih poslovnih funkcija u organizaciji. Kreirali smo paket „eBiro“ koji će znatno olakšati Vaše poslovanje, uštediti Vam vrijeme i novac i u najkraćem roku Vam dostaviti informacije veoma korisne pri donošenju poslovnih odluka.

Paket podrazumijeva:

Paket „eBiro“ podrazumijeva potpunu kontrolu i uvid Vašeg knjigovodstvenog stanja u bilo kojem trenutku na bilo kojem mjestu. Pristupa se jedinstvenim korisničkim podacima i lozinkom koju dodjeljuje Agencija ili direktnim pristupom u eProgram.

eProgram

Uvid u realnom vremenu – u trenutku obrade. 24/7 mogućnost online pristupa eProgramu, uvida u knjigovodstvenu dokumentaciju, kartice kupaca i dobavljača, platne liste, kreiranje računa, predračuna i ispis fiskalnih izvještaja.

eUINO

Elektronsko podnošenje zahtjeva-uvjerenja, podnošenje PDV prijava, akciza i drugih izvještaja, priprema plaćanja poreznih i carinskih obaveza. Korisnik vrši uvid u zadnje obrađene podatke.

eBanka

Karika eBiro paketa – eBanka održava evidenciju domaćih i ino transakcija po principu dnevne ažurnosti. Mogućnost povezivanja transakcija sa KIF/KUF dokumentacijom, učitavanja zbirnih uplata i sl., a zadatak korisnika je da samo jednim klikom odobri transakciju.

ePorezna

Elektronsko podnošenje zahtjeva i uvjerenja, online dostava pojedinačnih i periodičnih izvještaja o doprinosima, porezima i naknadama. Po potrebi, možemo za Vas vršiti prijavu i odjavu radnika, te dostavu platnih listi radnicima.

  Kreirali smo paket „eBiro“ koji će znatno olakšati Vaše poslovanje, uštediti Vam vrijeme i novac i u najkraćem roku Vam dostaviti informacije veoma korisne pri donošenju poslovnih odluka. Paket podrazumijeva potpunu kontrolu i uvid Vašeg knjigovodstvenog stanja u bilo kojem trenutku na bilo kojem mjestu.

  ADRESA

  Hifzi Bjelevca 86, 71000 Sarajevo

  TELEFON

  +387 61 319 169

  EMAIL

  info@eurobiro.ba